ARCHITECTURE   URBANISM   DESIGN  CONSULTANCY
 
 

MISSION

(voor Nederlands: scroll naar beneden)

The ambition of THE ELEMENT A is to be more than an aesthetic advisor. Within a design and construction process THE ELEMENT A wants to play a relevant role and bear full responsibility.

In principle, THE ELEMENT A considers all technical, financial, social, organizational, sensory and aesthetic parameters of architecture as equal and essential for the successful creation of good buildings. For the design and building of good architecture the optimal balance between all these parameters should be found.

By way of mastering all aspects of a design and construction process THE ELEMENT A can be a respected and equal partner for all stakeholders and critically asses and inspire advisors and specialists within contemporary building praxis. THE ELEMENT A considers all buildings a result of teamwork.

THE ELEMENT A accumulates knowledge through active participation within buildingprocesses as well as through academic research. This research sometimes forms an independent part of our praxis. The acquisition of knowledge helps THE ELEMENT A adapt to a constantly changing society and building praxis.

THE ELEMENT A considers architecture a framework for human activities and experiences. Architecture should always be able to accommodate future transformations. The buildings and public spaces THE ELEMENT A designs always clearly differentiate elements that can be changed, adapted or appropriated easily, might the need of the users demand so and elements that form the framework, strongly imbedded in a physical and historically shaped context: elements that can or must resist the ravages of time.

Except when specifically asked to, THE ELEMENT A wishes to recede from the private domain. It simply wants to generate the preconditions for the backdrop of human life. THE ELEMENT A dismisses all architecture that can be reduced to simple diagrams and tries to improve spatial qualities, generate rich sensory experiences and stimulate social interaction without imposing a specific style. This demands a project-specific but reserved, sensible and contextually embedded aesthetic.

The architecture of THE ELEMENT A is open-ended: the future will help shape it.Nederlands:

HET ELEMENT A wil meer zijn dan een esthetisch adviseur. Het wil een maatschappelijk relevante rol spelen en daarvoor de volle verantwoordelijkheid dragen. Door alle aspecten van het bouwproces te beheersen kan het specialisten en adviseurs aansturen, kritisch beoordelen en voor hen een volwaardige partner vormen binnen de hedendaagse bouwpraktijk. HET ELEMENT A beschouwd alle technische, financiële, installatietechnische, sociale, organisatorische én esthetische aspecten van architectuur en stedenbouw als gelijkwaardig en essentieel. Daardoor kan het de rol van spil in het ontwerpproces opeisen en kan het alle kennis binnen het bouwteam organiseren en hiërarchiseren.

De kennis die HET ELEMENT A zelf toevoegt verwerft het zowel in de bouwpraktijk als via onderzoek. Onderzoek, met name op het gebied van woningbouw en stedenbouw vormt een volwaardig en soms zelfstandig en onafhankelijk onderdeel van de beroepspraktijk. Het verwerven van theoretische kennis en het toepassen van deze kennis in de praktijk helpt HET ELEMENT A zich aan te passen aan veranderingen in maatschappij en vakgebied.

HET ELEMENT A maakt, niet in ruimtelijk opzicht maar wel in bouwkundig opzicht, sterk onderscheid tussen interieur en exterieur. Om het hoofd te kunnen bieden aan toekomstige veranderingen, worden zaken die relatief vaak wijzigen gescheiden van de zaken die onaangepast de tand des tijds mogen doorstaan. Betreft de opgave een interieur, dan kan dit vaak specifiek voor de bewoner ontworpen worden. Betreft de opgave een gebouw of het ontwerp van het publieke domein, dan wordt veel vaker een flexibele open structuur als basis genomen, waarin slechts de universele en slijtvaste elementen expliciet en duurzaam vormgegeven worden.

In tegenstelling tot veel hedendaagse architecten, opgevoed met de Modernistische maakbaarheidsgedachte, wenst HET ELEMENT A zich terug te trekken uit het private domein. Het wenst slechts de randcondities te scheppen als achtergrond voor het menselijk leven. HET ELEMENT A tracht middels bottum-up strategieën stedelijkheid en sociale interactie te dynamiseren i.p.v. deze te willen orkestreren. Hierbij past een terughoudende en logische, zintuigelijke en contextueel ingebedde esthetica.

De architectuur van HET ELEMENT A heeft een open einde; de toekomst geeft haar vorm.